This is the famous bandit! Sheepshead caught on the Gulf of Mexico! Portuguese: Esse é o famoso bandido! Sargo capturado no golfo do México essa semana!

Información de la pesca
  • Especie: Sargo
  • Fecha: 12/03/2019
  • Hora: 13:37
  • Método: Lanzando
  • Con devolución: Sí
  • Lugar: Duck Rock Cove