We had an awesome day fishing for snook! Observing the conditions was key! Five factors that influenced for such a good day on the water were: Speed of current, depth, bottom structure, water clarity and temperature. Portuguese translation: E o dia de flechões foi simplesmente fantástico! Observar as condições é imprescindível para esta pescaria. Cinco fatores que influenciaram para esse dia foram: velocidade de corrente, profundidade, estrutura de fundo, claridade e temperatura da água.

Información de la pesca
  • Especie: Robalo
  • Fecha: 28/01/2020
  • Hora: 13:38
  • Método: Lanzando
  • Con devolución: Sí
  • Lugar: Ponce de Leon Bay